งาน The Next Generation Scania

งานเปิดตัวรถบรรทุกใหม่ สแกนเนีย ภายใต้ชื่องาน “The Next Generation Scania เพราะธุรกิจคุณ สำคัญที่สุด ในที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สตูดิโอพาร์ค จังหวัดสมุทรปราการ

Scroll to Top