ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโทด้านศิลปกรรม (MFA – Master of Fine Arts) จาก Academy of Arts University เมืองซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงาน

  • การถ่ายภาพให้กับประธานาธิบดี บิล คลินตัน ประธานาธิบดี ดอนัลด์ ทรัมป์ Robert Kirosaki, Anthony Robbins การถ่ายภาพงานอีเว้นท์ให้กับ Sir Richard Branson, Richard Tan, T. Harv Eker, Jeff Slayter รวมถึงวิทยากรระดับโลกอีกหลายท่าน 
  • รางวัลที่หนึ่งในงานประกวดภาพหัวข้อ ความประทับใจปี 2003 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เป็นแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์ เช่น รายการเจาะใจ รายการรักเมืองไทย ช่อง TNN รายการในเครือหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  • เป็นวิทยากรให้กับองค์กรต่าง ๆ ในการอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เพื่อช่วยเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรและการให้ความรู้กับธุรกิจ SME อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จำกัด  บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด มหาชน), บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ลามิน่า ฟิล์ม Hotel PR & MarCom Society Thailand, JP Morgan, Isuzu Metro, เครื่องสําอาง Shiseido, L’Oréal, และคอร์สออนไลน์ My One Class โดย บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

กิจกรรมทางสังคม

  • ช่างภาพถวายงาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานเดินแฟชั่นการกุศล “ผ้าไหมไทย เทิดไท้ราชินี”
  • ผู้จัดการ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหาทุนสนับสนุนให้พระสงฆ์ทั่วประเทศได้เรียนภาษาบาลี
  • เลขานุการ โครงการ เดิน-วิ่ง ก้าวด้วยธรรม หาทุนช่วยเหลือโรงพยาบาล 17 แห่ง
  • ริเริ่ม “โครงการปันเพื่อน้อง” เพื่อหาทุนส่งเสริมการเรียนศิลปะแขนงต่าง ๆ ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส
Scroll to Top